Misja


"Kiedy fundament został położony, nauka dziecka będzie łatwiejsza ".

O.Orion

 

Drodzy rodzice!

 

Punkt przedszkolny i klub malucha Raz Dwa Trzy przygotowany jest z myślą, aby skutecznie pomóc rodzicom w dobrym przygotowaniu dzieci do szkoły. W naszej placówce zapewniamy odpowiednie warunki do rozwoju dziecka w atmosferze bezpieczeństwa, akceptacji i kreatywności. Wspieramy dzieci w budowaniu własnej wartości i zgodnych relacji z innymi, w realizacji swoich potrzeb, zainteresowań, a także w dążeniu do samodzielności i niezależności. 

Realizujemy program przedszkolny zgodny z wymaganiami MEN, szczególnie zaś korzystamy z metody prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, która rozwija logiczne rozumowanie i kształtuje umiejętności matematyczne. Jest to doskonała pomoc w przygotowaniu dzieci do dalszej nauki w szkole. Obecnie da się zauważyć liczne problemy uczniów z matematyką i strach przed tą dziedziną nauki. Uważamy, że do matematyki, która jest nieodłącznym elementem naszego życia, trzeba przyzwyczajać już najmłodsze dzieci. W naszym punkcie przedszkolnym chcemy stworzyć przestrzeń zabawy i przyjaźni z matematyką. Jednakże nie produkcja „małych geniuszy" jest celem naszej placówki, ale przyjazna edukacja bez odbierania dzieciom dzieciństwa.

 

Nasz Punkt Przedszkolny jest placówką oświatową działającą na podstawie art. 82 ust.3 i art. 89a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Placówka wpisana jest do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Brwinów pod numerem 1/2011.

 

 

Nasza placówka jest otwarta od poniedziałku do piątku, w godzinach 7 - 18. Mieści się w pobliżu stacji WKD Kanie Helenowskie, przy zacisznej, prywatnej uliczce. Do dyspozycji dzieci jest oddany parter nowo wybudowanego domu, a także ogród z placem zabaw. Niewielkie grupy dzieci, profesjonalna opieka pedagogów i komfortowe warunki sprawiają, że panuje tu atmosfera zbliżona do tej, jaką dzieci znają z rodzinnego domu. W okolicy znajduje się las, który daje możliwość spędzania czasu na świeżym powietrzu i przyglądania się przyrodzie.

 

W naszym przedszkolu i klubie malucha działają dwie grupy wiekowe, które mają ze sobą kontakt na czas zabawy, a rozdzielają się podczas zajęć dydaktycznych. Taka organizacja pracy pozwala na stworzenie naturalnego środowiska rozwoju intelektualnego i społecznego. Młodsze dzieci łatwiej przechodzą proces adaptacji do przedszkola, naśladują zachowania starszych kolegów, dzięki czemu szybciej się rozwijają. Pomoc ze strony starszych dzieci stwarza poczucie bezpieczeństwa, a obserwacja ich zabaw zachęca do ciągłego uczenia się nowych aktywności. Zróżnicowanie wiekowe kompensuje również brak rodzeństwa u jedynaków, uczy ich relacji, których wcześniej mogli nie mieć okazji doświadczyć. Starsze dzieci poprzez udzielanie pomocy maluchom rozwijają empatię i funkcje opiekuńcze, a także kształtują poczucie własnej wartości.