Punkt Przedszkolny


PLAN DNIA:

 

Od 7.00 - przyprowadzenie dziecka

8:40 - gimnastyka

9.00 - śniadanie

9.30 do 11.30 - zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, realizacja programu przedszkolnego zatwierdzonego przez MEN (seria "Kolekcja przedszkolaka"), nauka czytania według J. Cieszyńskiej "Kocham czytać"

11.30 do 12 30 - wyjście do ogródka

12.30 - obiad

13.00 - 13.30 - czytanki

13.30 - 14.15 - zabawy dowolne

14.15 - 14.45 -  zajęcia popołudniowe, zajęcia matematyczne, zajęcia z metody projektu

15.00 - podwieczorek

od 15.30 - zabawy w kącikach zainteresowań

 

ZAJĘCIA:

 

W ramach czesnego oferujemy:

- zajęcia edukacyjne zgodnie z programem wychowania przedszkolnego (seria podręczników "Kolekcja przedszkolaka")

- zajęcia z języka angielskiego - 2 razy w tygodniu

- rytmika "Muzyczna karuzela" - 1 raz w tygodniu (oprócz tego nauka piosenek podczas codziennych zajęć)

- zajęcia plastyczne - codziennie

- zajęcia matematyczne - codziennie

- zajęcia manualne usprawniające rękę - 4 razy w tygodniu

- planszowanie (gry planszowe) 

- zajęcia "Latający dywan" (czytelnicze) - codziennie po obiedzie

- zajęcia "Metoda projektu" - codziennie

- nauka czytania według serii logopedycznej "Kocham Czytać" oraz metody Domana

- zabawy fundamentalne - zabawy, które rozwijają i wyostrzają wszystkie zmysły, angażują dziecko do samodzielnie wykonywanych czynności. Zabawy opracowane przez Colin Rose i Gordon Dryder. - codziennie

- imprezy okolicznościowe:  bal przebierańców, dzień mamy, dzień dziecka itp.

- wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi, np. lekarzem, policjantem

- konsultacje z psychologiem i logopedą w razie potrzeby

- teatrzyk 

 

Zajęcia dodatkowe:

- logopeda - raz w tygodniu

- taniec nowoczesny - raz w tygodniu

- obieżyświat - zajęcia kulturoznawcze - raz w miesiącu

- eksperymenty - raz w tygodniu

 

Program Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej - skutecznie wspomaga rozwój dziecięcego umysłu, zwłaszcza w zakresie inteligencji operacyjnej, wprowadza dzieci w świat dostępnej im matematyki, pomaga porządkować otaczający świat. Utwierdza zdobytą wiedzę w życiu codziennym, uczy wykorzystywać ją w praktyce.

 

"Muzyczna karuzela" - zajęcia muzyczno-ruchowe, podczas których dzieci nauczą się wielu piosenek, pomuzykują przy użyciu różnorodnych instrumentów, i radośnie zatańczą w rytm muzyki. Zajęcia rytmiczne rozwijają słuch, wrażliwość muzyczną i pamięć ruchową.

 

"Metoda projektu" - jest to metoda nauczania bazująca na naturalnej chęci zdobywania wiedzy, w oparciu o doświadczenia życiowe dzieci. Dzieci zamieniają się w aktywnych badaczy , uczą się poszukiwania informacji iprzekazywania zdobytej wiedzy, samodzielnego rozwiązywania problemó, pracy zespołowej. Przy okazji prac badawczych nad projektem zdobywają też wiedzę z zakresu matematyki, przyrodoznastwa, rozwijają zdolności manualne, kreatywność. Podczas zajęć dzieci będą przeprowadzały wiele eksperymentów, pobawią się w kucharzy.

 

"Latający dywan" – zajęcia, podczas których przeniesiemy się w niesamowity świat bohaterów literatury dziecięcej. Czytanie książek rozwija wyobraźnię i ciekawość świata, wzbogaca słownictwo, uczy myślenia i wyrabia cierpliwość.